Styret

Leder: Gerda Sleeking-Rozendaal

Nestleder: Jos de Horde

Styremedlem:  Wenche Mikkelsen

Styremedlem/gruppeleder ski: Ola Vaagan Slåtten

Styremedlem/gruppeleder skøyter: Marcel Sleeking 

Styremedlem/gruppeleder allidrett: Anita Pedersen                   

Styremedlem/gruppeleder ballsport: Jan Frode Nestegard

Styremedlem/fristilt: Hanne Klevan Bæ 

Styremedlem/fristilt:  Ole Jørgen Karstensen 

Varamedlem: Live Slettemoen 

Varamedlem: Agnes Horvath

Hol Idrettslag formål:

Idrettslaget formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiåske komite (NIF).

Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.