Kevin Eikrehagen

Kevin Eikrehagen

Overdommer Hurtigløp

mandag, 02 desember 2013 11:04

Hol IL Treningsdress

Hol IL's joggedress
Mer info om dressen kommer

Vedr. Prisen:
Prisen for en Treningsdress er 700,- kr. men vi kjører den på spesialtilbud i barnestørrelsene 130-S for å støtte oppom barna.

Legg igjen en bestilling her, og vi klargjør den til henting for deg.

Betalingen skjer kontant ved levering, og utleveringsplass er på klubbhuset. Her kan du hente treningsdressen din hver torsdag mellom 18.00 - 19.30 når det er Torsdagsløp

tirsdag, 26 november 2013 11:19

Torsdagsløp 5. desember - info

Førstkommende torsdag (05.12.2013) planlegger vi å sette i gang årets sesong for torsdagsløp. Nå er det dessverre slik at et nytt mildvær er på vei, med til dels sterk vind. Det kan ødelegge isforholdene, men vi håper det beste! Skulle det bli en avlysning vil vi melde om det her på facebook.

Som før meddelt, kommer vi til å servere kveldsmat etter hvert torsdagsløp denne sesongen. ALLE er hjertelig velkommen til en å stikke innom klubbhuset og få seg en matbit, og slå av en hyggelig prat. Kveldsmaten er gratis for alle!

Denne kvelden er det Ustekveikja Energi AS som sponser kveldsmåltidet, og vi takker så mye for denne støtten!

Heisann!
Dersom du skal delta på våre aktiviteter, er det veldig viktig at du er medlem. Dette er fordi deltagerne skal være dekket av våre forsikringer! Av samme hensyns, ser vi oss nødt til å nekte deg å delta, dersom medlemsskapet mangler.

Størsteparten av medlemskontingenten går med til å dekke forsikringene våre, resten av kontingenten, og alle andre midler vi opparbeider oss i løpet av sesongen, går med til å skape aktiviteter i trygge omgivelser.

Mildværet vi trodde ble kortvarig ble ikke det. Nå har vi jo de rene sommertemperaturer! Det betyr at isen på Hol stadion er blitt til et digert tjern! Torsdagsløpene, som vi hadde tenkt å starte førstkommende torsdag, blir derfor utsatt. Vi håper nå på oppstart torsdag 28. november, men det vil vi komme nærme tilbake til.

PS Førstkommende torsdag er det også elevfest på Holet skole, så uansett vær og føre hadde det nok ikke blitt registrering denne kvelden.

lørdag, 16 november 2013 10:52

Ikoner

allidrett ikon2 ski ikon skoyter ikon fotball ikon
tirsdag, 01 desember 2009 23:17

Referat styremøte Hol IL 01.12.09

Disse møtte:
Gunnar Veslegard, Olav Strømsvåg, Turid Fagerli, Åsmund Vindegg, Magne Lysåker, Jan Inge Valdersnes, Beathe Haugen

Forfall:
Mona Nilsen, Anita Haugen

57/09  Referat forrige møte

Referat fra forrige møte gjennomgått.

58/09  Søknad fra Holsåsen sti og løypenemnd

Søknad om støtte til innkjøp av snøscooter. Fått forespørsel om tilskudd på 10.000.- til innkjøp av scooter til å kjøre løype på åsen. Gunstig for å få til tidligere løyper på Holsåsen, bør skrive i avtalen at Hol IL kan ha mulighet for å låne scooteren dersom det er behov for det.

59/09  Vask av klubbhuset

Anny Bergheim har sagt opp.

Finne en som kan ta på seg vask av klubbhuset. I første omgang prøver vi å finne en, visst ikke må vi sette inn en annonse. Turid og Olav tar seg av dette i første omgang.

60/09  Ny Internett side

Har fått tilbud på ny internett side fra Anders Medhus. Ny side koster 349.- i måneden, samt at det vil koste ca. 6000.- å flytte over fra eksisterende side. Sjekke litt mer rundt det, vi bør ha en fordel og gevinst av å bytte side.

61/09  Medlemslister

Fått inn masse innbetalinger nå når det er sendt ut innbetalingsblanketter. Må bli flinkere til å sende ut innbetalinger, ikke via SMS og mail som det er gjort i år. Det må også gjøres en jobb med medlemslistene. Vurdere om vi skal ha et annet system på registrering av medlemmer. Vurdere om det skal sendes ut fulldistribusjon via posten i østre dalføre. Prøve å få til medlemslister med fødselsnummer, mobilnummer og e-post.

62/09  Kjøp av gavekort

Kjøp av premier fra Christoffer, Hege og Håvard som er vunnet under NM. Totalt er det gavekort for 9600.- på http://www.klubben.no. Sjekke om det er noe materiell som vi har behov for å kjøpe på sidene, så kan vi vurdere det. Finne ut hvor lang varighet det er på kortene og verdiene på hvert av kortene.

63/09  Info fra gruppene

Ski: Løypene er kjørt opp både på Hagafoss og i Hol. Starter med mandagsrenn etter nyttår. Forespørsel om å ha gå mandagsrenn i Sudndalen de gangene det er i Hol. Syns at de som skal gå kan stille opp på de arrangementene som er i regi av idrettslaget.

Fotball: Sesongen er vel i havn. Prøve å melde på noen flere lag neste år. Bra oppmøte på de aller minste. Prøve å få med flere på trenersiden og hjelpe til neste år. Kan også få med noen av de yngre både som trenere og dommere. Burde få til en ”offisiell” avslutning av sesongen, prøve å få det til før jul.

Skøyter: Har hatt et møte med Kjell for å få orden på rutiner som er gjort tidligere. Katrin har vært veldig behjelpelig. Avklare avtale med Robito, er det noen klubbavtale direkte med de? Sette opp lister for torsdagsløp. Satser på å komme i gang med torsdagsløp neste torsdag, 10. desember. Bøkkoløpet skal arrangeres 25.desember.

Trimkvelder og svømming er godt i gang, mye folk på svømmekveldene. Gå gjennom ansvarlige for aktivitetene, de som har lederfunksjoner skal ha politiattest.

64/09  Sponsoravtaler

Fornyet avtale med Ustekveikja Energi AS for 3 år og Hol sparebank 3 år. E-Co Vannkraft blir også fornyet. Ta kontakt med Monter for å få fornyet avtalen med de også over nyttår. Fått inn penger fra jobben på Stolsvatn, denne er utbetalt uten moms – dersom vi blir momspliktig vil det bli etterbetalt i etterkant. Vanskelig å få inn nye sponsorer.

65/09  Eventuelt

Satse på årsmøte i uke 9, uka etter vinterferien. Sette endelig dato senere. Gruppeansvarlige må skrive årsrapport til årsmøte, tenke på dette nå. Få i gang valgkomiteen slik at de har tid til å jobbe før årsmøtet.

Snakke med Kjell hvordan det blir med toppturer på ski. Blir dette organisert via idrettslaget eller Holsåsen sti – og løypenemd.

Avtale med Geilo IL. I avtalen står det at det skal være en arbeidsgruppe som skal være et bindeledd mellom lagene, denne har ikke vært aktiv.

Gjøre en ekstra innsats for å få inn flere på Grasrotandelen nå før nyttår. Registreres de før nyttår er de med å bidra for hele 2009.

Undersøke om hva det vil koste å lage noen flere skøytegensere for salg.

tirsdag, 06 oktober 2009 00:05

Referat styremøte Hol IL 05.10.09

Disse møtte:
Gunnar Veslegard, Olav Strømsvåg, Turid Fagerli, Åsmund Vindegg, Magne Lysåker, Mona Nilsen, Beathe Haugen, Anita Haugen

Forfall: Jan Inge Valdersnes

Andre: Kjell Haugo

44/09  Referat forrige møte

 Gjennomgang ref fra møte 25.5.09

45/09  Informasjon asylmottak Kongshaugen.

Representant fra Kongshaugen komme

 • Hva kan vi tilby
 • Hvilke ønsker har de
 • Hva kan de tilby

 

46/09  Info om topp-turene 2009

 •  
  • Kjell Haugo

 

Flest på Einsetnuten i år.

Det er 43 betalende deltagere som er med på trekning om premie.

Premier blir trekt ut:              Arnhild Bakken       –              Stormkjøkken

Anna Seim             -              Kniv Brusletto

Kjell Eikrehagen     -              Gavekort på G-sport Ål

 

Prøve å utvikle denne aktiviteten videre. Prøve å lage kart og turbeskrivelser over rutene som det legges ut.

Utvikle denne aktiviteten til å gjelde også vinterstid.

 

47/09  Info Lordemarsjen 2009

 • Kjell Haugo

Arrangert 8.august, 131 deltagere i år. Lite med lokale deltagere

Bedre markedsføring i år, bra vær under arrangementet. Vanskelig å vite hvor mange deltagere, lite forhåndspåmelding.

Eget styre og regnskap for Lordemarsjen, samarbeid med Ustaoset og Haugastøl grendeutvalg. Alle inntekter skal tilfalle Hol IL, men nå står disse på en egen konto så lenge det blir arrangert. Neste år blir det satt et deltagertall på 250 stk.

Utvikle PDF-fil med info om turen til neste år.

48/09  Status garasjebygging

Garasjebygget går bra, bygget er tett. Noe innvendig maling gjenstår. Elektrisk installasjon og innredning av garasjen gjenstår. Økonomisk er det innenfor rammene, selv om ikke alle regningene er kommet inn.

 

49/09  Søknad til Holet/Hovet skule

 • Må søke om bruk av gymsal til skøytetrening
 • Bruk av svømmebasseng

 

Må søke til skolene ved Reidun Bøkko. Det må være en ansvarlig for hver svømme-kveld.

Svømming i Hol:

 • Mandag          -              Herresvømming, ansvarlig Runar Tufto
 • Onsdag           -              0-6 år
 • Onsdag           -              7-13 år
 • Torsdag                          -              dametrim, ansvarlig Anna Haugen
 • Fredag                           -              herretrim, ansvarlig Knut Erik Slåtto

 

Svømming i Hovet:

 • Mandag for de minste
 • Onsdag for de som er litt større.

Hans Olav Larsgard har vært ansvarlig tidligere.

 

Må også søke om å bruke gymsal på tirsdager til skøytetrening inntil det blir lagt is.

Beathe skriver søknad og sender til skolen.

 

50/09  Fotballdrakter

 • Fått drakter fra Gjensidige

 

Drakter er ikke bestilt ennå. I avtalen ligger det inne 36 drakter i ulike størrelser. Må bestemme hvilke størrelser som skal bestilles(12 stk av henholdsvis 128, 140 og 152). Bestille med lang arm og keeperdrakt.

Gunnar tar seg av bestillingen.

 

51/09  Moms registrering

 • Må ta stilling til om vi skal momsregistreres eller ikke.
 • Forespørre/søke Skatt sør om fritak

 

Pga dugnad på Stolsvatn med omsetning på over 140.000 må vi momsregistreres. Revisor anbefaler å søke Skatt sør om fritak for momsregistrering. Kan gjøre et vedtak om at vi handler i god tro, men vi syns det er mest ryddig å sende en søknad om fritak

Sponsorinntekter og dugnadsinntekter er inntekter som kommer innunder disse reglene.

Gunnar og Olav forfatter et brev som sendes Skatt sør.

 

 

52/09  Evaluering Holsfjorden rundt/Trappeløp

Ble arrangert 5.september, dårlig deltagelse. 13 deltagere på Holsfjorden rundt og 17 personer på trappeløpet. 4 stykker deltok på begge arrangement.

Vurdere endringer i arrangementsdato neste år. Prøve å ha Holsfjorden rundt siste helg i august og legge det til søndag som tidligere, kolliderte med sauesank nå i år.

Trappeløp kan evt flyttes til våren da skøytelandslaget har samling på Geilo. Vurdere om det kanskje kan arrangeres på en ettermiddag. Undersøke om og evt når skøytelandslaget skal ha samling her neste vår slik at vi kan ha trappeløpet da.

Dersom det ikke blir flere deltagere må vi kanskje vurdere arrangementene?

53/09  Medlemslister/betaling

 • Fortsatt mange som ikke har betalt

Det er bare i overkant av 200 som har betalt medlemskontingent. Må gjøre en innsats NÅ for å få opp betalte medlemmer. Sende ut giro for innbetaling til de som ikke har betalt. Må understreke at man må være medlem i idrettslaget for å være med på aktiviteter i regi av laget.

 

54/09  Driftstilskudd 2. halvdel 2009

 • Utfylling skjema

 

Søknad om aktivitetstilskudd fylles ut og sendes inn. Bruker medlemstall fra i fjor, og tar utgangspunkt i søknaden som ble sendt i fjor. Sette opp oversikt over aktiviteter som blir arrangert i regi av idrettslaget.

Gunnar fyller ut søknad og sender den.

55/09  Sponsoravtaler

 •  
  • Sende regning
  • Re-forhandle avtaler som går ut

Sponsoravtale med Ustekveikja går ut i år og må reforhandles.

Geilo VVS vil har bedt om en kopi av avtalen.

Må gå gjennom avtalene og sende ut regninger til de som skal ha det. Sjekke de andre avtalene og varighetene på disse.

 

56/09  Eventuelt

 • Klubb kveld G-sport Ål
 • Rutiner med utsending av regninger
 • Oppdatering av programvare for nettsidene til Hol IL. Det anbefales at denne oppgraderes til en nyere versjon, enklere å jobbe med den nye versjonen.
 • G-Sport Ål ønsker en klubbkveld, den blir torsdag 5.november klokken 18:00. Legge ut info om dette på nettsidene. Det kommer representanter fra Robito på skøyter og leverandører av ski. Undersøke om det er spesielle tilbud som medlemmene må gjøres oppmerksom på.
 • Bli flinkere til å sende ut regninger på ting som er gjort. Det er ikke sendt regning til skøyteforbundet på arrangementet som ble avholdt her i forbindelse skøytetinget på Geilo. Må oversikt over dette og sende regning.
 • Styret gir fullmakt til Gunnar for å betale regninger via nettbanken.
 • Anni har sagt at hun ikke vil ha ansvar for vasken på klubbhuset lengere.
 • Kodeboks til nøkkel blir ikke lagt ut igjen, det er nå skjedd to ganger at koden er kommet på avveie. Må også gjøre en jobb med å få inn igjen nøkler som er kvittert ut tidligere.
  1. Kjøp av forbruksmateriell – har kjøpt dette på Kjøpelaget på Ål. Lage lister over ting som det er behov for og lage lister der det må skrives opp etter hvert som ting skal bestilles. Beathe tar ansvar for dette.

    

   torsdag, 25 juni 2009 23:59

   Referat styremøte Hol IL 25.06.09

   Disse møtte:
   Gunnar Veslegard, Olav Strømsvåg, Turid Fagerli, Åsmund Vindegg

   Forfall:
   Magne Lysåker, Jan Inge Valdersnes, Mona Nilsen, Beathe Haugen, Anita Haugen

   37/09  Referat forrige møte

   Gjennomgang ref fra møte 11.5.09

   38/09  Rivearbeid dam Stolvatn

   Status

   Startet 18.mai og ferdig 8.juni. 19 personer har deltatt, ca 50 dagsverk er utført. Omregnet gir dette en timepris på 568.- kr på utført arbeid, som vi må være veldig godt fornøyd med. Idrettslaget sitter igjen med 150.000.- for jobben. E-CO er også godt fornøyd med utført arbeid.

   39/09  Kongshaugen

   Fotballbane

   Ønsker å få tilrettelegge for fotballbane på Kongshaugen. Paintball-bane blir flyttet til område bak klubbhuset. Dette er ikke organisert gjennom idrettslaget, men idrettslaget disponerer grunnen. Hol kommune har vært i kontakt med Hol IL om dette er greitt.

   Dugnad

   Sagt nei til dugnad om nedvask av Kongshaugen før det kommer folk dit.

   40/09  Økonomi

   Regnskap

   • Fått inn tilskudd fra kommunen. Stort i år pga tilskudd til redskapshus.
   • 30.000.- under på medlemskontingent i forhold til i fjor. Må jobbe med dette!!!
   • Halvparten av tilskudd fra Geilo IL er kommet. Må få til bedre kontakt med de for å gjennomføre samarbeidsavtalen best mulig.
   • Hvem skal sende ut regninger på sponsorinntekter?? Sjekke opp rutiner på dette. Sjekke opp med Jorunn hvordan dette er pr i dag.

    Medlemslister
   •  Ajourføre medlemslister og sende ut giro til de som ikke har betalt. Prioritere dette.
   Grasrotandel
   Kommet inn nesten 15.000.-, litt over 70 stykker er registrert.


   41/09  T-skjorter

   Kjøpt 250 T skjorter – betalt kr 16375 dvs kr 65,50 pr stk

   Prøve å markedsføre for å få solgt t-skjorter. Legge ut info på nett på nettet.

    

   42/09  Aktivitet i gruppene

   • Toppturene er i gang. Fem topper er det lagt ut poster på. Her er det et potensiale som vi kan utnytte enda mer senere.
   • Begynne å markedsføre og planlegge Holsfjorden-rundt og Trappeløp. Sette ned en arrangementskomite?? Legge ut info på nettet om arrangementene.
   • Søkt om å arrangere Vårsprinten/Fjellkalrennet palmelørdag.

   43/09  Eventuelt

   Trenings leir skøytelandslaget

   Kritikk fra E-CO for at skøytelandslaget har benyttet Ruud-trappa til offisiell trening. Denne er avstengt og merket med adgang forbudt. Hol IL bør kanskje sende brev til Skøyteforbundet og Buskerud Skøytekrets for å understreke dette.

   God Sommer

   mandag, 11 mai 2009 23:56

   Referat styremøte Hol IL 11.05.09

   Disse møtte:
   Gunnar Veslegard, Turid Fagerli, Åsmund Vindegg, Magne Lysåker, Beathe Haugen, Mona Nilsen, Jan Inge Valdersnes, Olav Strønsvåg

   30/09  Referat forrige møte

   Vedtak:           Godkjent

   31/09  Dugnad Stolvatn

   Gunnar orienterte om at Hol IL kan få jobben med å renske innvendig i den gamle dammen på Stolsvatn. Det er snakk om å rive gangbaner (inntil 3 høgder) og kabler bl.a. til dambruddvarsling. Hol IL vil få kr 15 000,00 for jobben. Den må være ferdig til 1. Juli.

   Vedtak:           Vi tar på oss jobben – Gunnar ordner med kontrakt.

   32/09  Skøyteting på Geilo

   Det skal være skøyteting på Geilo andre helgen i juni. Hol IL kan stille med 3 representanter – disse må velges av styret.

   Deltakerne på skøytetinget (ca 130 stykker) ønsker å komme ned på banen fredag kveld for å gå i trappen og få en enkel servering på klubbhuset. Vi bør ordne med T-skjorter til de som går trappen.

   Vedtak:           Bjørn Arve Rue, Kjell Eikrehagen og Petter Rukke reiser på tinget.

   Mona, Beate og Turid ordner med det praktiske på klubbhuset

   33/09  T-skjorter energitrappa

   Vi må fornye beholdningen av T-skjorter for de som går energitrappen. Skal vi ha samme typen vi har i dag eller skal vi velge annen kvalitet/farger?

   Vedtak:           Olav og Åsmund sjekker priser og kvaliteter på T-skjorter og bestiller slik at vi har nye på plass til 12. juni

   34/09  Aktivitet i gruppene

   Fotballen er i gang – det er trening for 3 lag, men bare 2 er påmeldt i serien.

   Det er laber oppslutning for i 5 – 6 klasse- pr i dag ikke nok spillere.

   I gruppen fra 1. og 2. klasse er det ca 10 stykker – trenes av Anders Harbo.

   I gruppen 3. og 4. Klasse er ikke på meldt i serien, men er med og trener og kan være med på forskjellige cup’er

   Topp turer må planlegges – Turid/Torbjørn ordner dette.

   35/09 Økonomi

   Vi har fått forskudd på kommunen sin andel til redskapshuset – dette gjør at vi har forholdsvis grei økonomi.

   Gunnar har kjøpt inn projektor og en server for å sikre dataene våre bedre

   36/09  Eventuelt

   Olav tar på seg og oppdatere medlems listene.

    

   Ref.

   Gunnar

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   torsdag, 19 mars 2009 22:49

   Referat styremøte Hol IL 19.03.09

   Disse møtte:
   Gunnar Veslegard, Turid Fagerli, Åsmund Vindegg, Anita Haugen, Magne Lysåker, Beathe Haugen, Mona Nilsen, Jan Inge Valdersnes,

   19/09  Referat forrige møte

   Godkjent uten merknad

   20/09  Litt info.

   Leder informerte om:

   Organisering av Hol il – 4 grupper + AU

   Rutiner rundt økonomi – leder godkjenner Jorun Kleppo betaler alle regninger

   Politiattester – krav om at alle som jobber med barn og unge har politiattest. Alle i styret sender inn attest

    

   Grasrotaksjon – må få spiller til å registrere spillekort på oss – i dag 41 registrerte

   21/09  Konstituering av styret

   Styret 2009

   Navn

   Telefon

   e-post

   Merknad

   Leder

   Gunnar Veslegard

   901 20 283

   Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

   AU

   Nestleder

   Mona S. Nilsen

   944 88 214

   Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

   AU

   Styremedlem

   Olav Strømsvåg

   971 41 852

   Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

   AU

    

    

    

   Styremedlem

   Anita Haugen

   480 33 901

   Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

   Skøyter

   Styremedlem

   Magne Lysåker

   481 68 941

   Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

   Skøyter

   Styremedlem

   Jan Inge Valdesnes

   975 15 425

   Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

   Fotball

   Styremedlem

   Beathe Haugen

   901 53 381

   Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

   Materialforvalter

   Styremedlem

   Åsmund Vindegg

   982 84 087

   Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

   Ski

   Styremedlem

   Turid Fagerli

   962 25 711

   Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

   Friidrett

    

    

    

    

   Varamedlem

   Sigbjørn Tvedt

   909 45 626

    

   Fotball

   Varamedlem

   Hans Petter Grue

   406 06 830

    

   Fotball

   22/09  Aktivitetsplan 2009

   Følgende arbeidsplan ble godkjent på årsmøtet og dette må styret jobbe videre med:

   • Ferdigstilling av redskapshus
   • Oppretting av skøytebanen
   • Opp pussing av storsal
   • Ferdigstilling av trimrom
   • Justering av lys på idrettsbanen
   • Tette hull i lysstolper
   • Vurdere lys i energitrappa
   • Tette tak kjøkkenet

    

   23/09  Forsikring Gjensidige

   Har hatt gjennomgang med Gjensidige og fått nytt tilbud

   Vedtak:

   Godtar tilbudet

    24/09  Varmepumpe

   Forespørsel fra Rødekors om å overta

   25/09  Info fra gruppene

   Ski –    avslutter sesongen med samling på klubbhuset

   Vårsprinten og Fjellkallrennet skal arrangeres

   26/09  Eventuelt

   Ingen saker

    

   Ref