Kevin Eikrehagen

Kevin Eikrehagen

Nestleder, Hol IL
Overdommer Hurtigløp

torsdag, 18 februar 2010 22:28

Referat styremøte Hol IL 18.02.10

Disse møtte:
Gunnar Veslegard, Olav Strømsvåg, Turid Fagerli, Åsmund Vindegg, Magne Lysåker, Beathe Haugen

Forfall:
Anita Haugen, Jan Inge Valdersnes og Mona Nilsen

09/10  Referat forrige møte

Referat fra forrige møte ble gjennomgått

10/10  Årsmøte 2010

-          Annonsering
Det settes opp plakater, annonsering på heimeside og SMS

-          Årsmelding
Årsmeldingen er klar og legges ut på heimesiden

-          Regnskap/budsjett
Regnskapet er til revidering hos revisor han er kommet med noen innspill som må avklares. Leder tar seg av dette.

-          Arbeidsplan
Det gjenstår mye fra i fjord og de samme punktene settes opp.

-          Idrettsstipend/innsatspokal
Det er ikke kommet inn forslag på noen kandidater så det blir ingen utdeling i år

-          Medlemskontingent 2011
Styret foreslår for årsmøte å beholde kontingenten uendret

 11/10  Innkjøp jakker

Skøytegruppa ønsker å kjøpe inn jakker tilbruk på skøyteløp/trening.
G-sport Ål kan levere, men må ha bestilling i løpet av førstkommende helg.
Styret ønsker ikke å garantere for innkjøp av jakker, men har ikke noe i mot at
G-sport v/Bjørn Arve Rue orden med bestilling/innkjøp av jakker

12/10  Innkjøp dieselvarmer

Ønske om å ha en varmekilde som raskt kan varme opp garasje etc
Det settes av kr 7500 til dieselvarmer

13/10  Medlemslister

Må få til et bedre medlemsregister – det må jobbes videre med dette

14/10  Eventuelt

Geilo IL – avtale. I følge avtalen kan det utbetales inntil kr 50000 i bonus, men det er ikke utbetalt noen bonus for 2009. Leder har vært i kontakt med leder i Geilo IL og bedt om en forklaring. Får til svar at det ikke er diskutert i internt i Geilo IL eller med oss – derfor har de ikke gjort noe. Dette må det tas tak i.

 
torsdag, 28 januar 2010 22:23

Referat styremøte Hol IL 28.01.10

Disse møtte:

Gunnar Veslegard, Olav Strømsvåg, Turid Fagerli, Åsmund Vindegg, Magne Lysåker, Mona Nilsen, Anita Haugen

Forfall:

Beathe Haugen, Jan Inge Valdersnes

 

01/10  Referat forrige møte

Referat fra forrige møte gjennomgått og godkjent.

02/10  Årsmøte 2010

Årsmøte berammes til tirsdag 02.03.2010, kl. 19.00 på klubbhuset. Annonse beramming av årsmøtet i Hallingdølen tirsdag 02.02.10. Annonseres også på idrettslagets hjemmeside. Årsmeldinger sendes leder innen 07.02.

Jorun Kleppo gis beskjed om å fullføre regnskapet og oversende til revisor. Mal for budsjett leveres til leder. Arbeidsplan for 2009 videreføres i 2010.

Bevertning – smørbrød.

Valgkomiteen er tilsendt oversikt over styremedlemmer som er på valg / ikke på valg.

Nytt styremøte ca. 14 dager før årsmøtet. Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes styret 14 dager før årsmøtet.

Forslag til kandidater til innsatspokal legges ut på hjemmesiden.

03/10  Moms

Svar fra Skatt Sør. Idrettslaget slipper mva-registering.

04/10  Bordtennis

Forespørsel om det er mulig å få i gang et bordtennis tilbud på klubbhuset. Styret er positiv til igangsetting av et bordtennistilbud på klubbhuset. Det settes av ei ramme inntil kr. 15.000,- til innkjøp av utstyr.

05/10  Medlemslister

Må få til et bedre medlemsregister. 
Mange leverandører på markedet.

06/10  Kjøp av gavekort

Kjøp av premier fra Christoffer, Hege og Håvard som er vunnet under NM. Totalt er det gavekort for 9600.- på http://www.klubben.no. Styret kjøper inn gavekortene.

07/10  Info fra gruppene

Ski på Hagafoss – ca. 60 deltakere.

Løypekjøring går greit.

Skøyter – har vært for kaldt for aktiviteter.

08/10  Eventuelt

Ingen saker

torsdag, 03 juni 2010 19:42

Referat styremøte Hol IL 03.06.10

Fremmøtte:

Frafall: Jan I. valdersnes

Tid: 2 timer fra møtestart.

onsdag, 12 mai 2010 19:15

Referat Styremøte Hol IL 12.05.10

Disse møtte: Gunnar Veslegard, Olav Strømsvåg, Beathe Haugen, Bodil Jensen og Kevin Eikrehagen

Forfall: Jan Inge Valdersnes, Åsmund Vindegg, Anette Bergli, Mona S. Nilsen

Tid: 2 timer.

NB: Det presiseres at de som melder forfall kaller inn varaer selv. Varaer er Magne Lysåker og Sigbjørn Tvedt.

torsdag, 08 april 2010 19:07

Referat styremøte Hol IL 08.04.10

Disse møtte: Gunnar Veslegard, Olav Strømsvåg, Anette Bergli, Åsmund Vindegg, Beathe Haugen, Jan Inge Valdersnes, Bodil Jensen, Mona S. Nilsen, Hugo Limkjær og Ulf ? (Prosjektleder) fra Link AS

Forfall: Ingen

Tid: 2 timer fra møtestart + 5 ekstra minutter

tirsdag, 16 mars 2010 20:15

Referat Styremøte Hol IL 16.03.10

Fremmøtte: Gunnar Veslegard, Olav Strømsvåg, Anette Bergli, Åsmund Vindegg, Beathe Haugen, Bodil Jensen, Kevin Eikrehagen

Frafall: Mona S. Nilsen, Jan Inge Valdersnes

Tid: 2 timer

onsdag, 29 februar 2012 00:00

Årsmøte 2011

Dette er den endelige og fullstendige sakslisten frem til Årsmøtet 7. mars!

Årsmøte Hol Il 07.03.12

Kl. 18.00
Sted: Klubbhuset i Hol

Saksliste:

Sak 1:              Godkjenning av Innkalling
Sak 2:              Valg av møteleder, referent og 2 til å skrive under protokoll
Sak 3:              Godkjenning av saksliste
Sak 4:              Godkjenning av årsmelding
Sak 5:              Godkjenning av regnskap og revisjonsmelding
Sak 6:              Budsjett 2012
Sak 7:              Fastsettelse av kontingent for 2013
Sak 8:              Arbeidsplan 2012
Sak 9:              Endring av vedtekter vedr. avholdelse av årsmøte innen februar
                        (Ønskes endret til avholdelse innen medio Mars)
Sak 10:            Forslag til Samarbeidsavtale med Geilo IL
Sak 11:            Valg av nye styremedlemmer

Vi ønsker vel møtt til alle medlemmer

Mvh
Kevin Eikrehagen
Leder, Hol Il

Spesifiseringer:
Sak 9: vedtektene sier at årsmøtet skal avholdes i februar måned. Det vil være hensiktsmessig å sette grensen for avholdelse til medio mars. Det er mye mer arbeid med regnskapet nå enn det var før, og revisor må også få tid til å gjennomgå regnskapet.

Sak 8: Det er kommet forslag om å sette inn at Hol IL skal jobbe for å få båndtvang, i lysløyper uavhengig om dobbeltspor eller ikke. Det er svært synd at løyper o.l. blir ødelagt allerede èn runde etter at det er nytråkket. Dessuten er det flere som har reagert negativt på hundebæsj i løypa, og løse hunder.

fredag, 25 februar 2011 15:35

Protokoll Årsmøtet 2010

Årsmøte 2010 ble avholdt på Klubbhuset den 23. feb 2011 kl. 18.00

Årsmøteprotokoll blir lagt ut bare leder får litt tid!

lørdag, 12 februar 2011 10:56

Invitasjon til Årsmøte

Årsmøte Hol Il 23.02.11
Kl. 18.00
Sted: Klubbhuset i Hol

Saksliste:

Sak 1:             Godkjenning av Innkalling
Sak 2:              Valg av møteleder, referent og 2 til å skrive under protokoll
Sak 3:              Godkjenning av saksliste
Sak 4:              Godkjenning av årsmelding
Sak 5:              Godkjenning av regnskap og revisjonsmelding
Sak 6:              Budsjett 2011
Sak 7:              Fastsettelse av kontingent for 2012
Sak 8:              Arbeidsplan 2011
Sak 9:              Organisasjonsstruktur, samt redegjørelse av pågående evaluering
Sak 10:            Valg av nye styremedlemmer
Sak 11:            Tildelinger

Vi ønsker vel møtt til alle medlemmer

Mvh
Kevin Eikrehagen
Leder, Hol Il

tirsdag, 02 mars 2010 18:59

Møtebok årsmøte i Hol IL

Hol IL klubbhuset 2.3.2010

Disse møtte: Gunnar Veslegard, Kjell Eikrehagen, Bodil Jensen, Åsmund Vindegg, Ola T Rue, Olav Seim, Ole Vestenfor, Beate Haugen, Tone Berg, Jan Inge Valdersnes, Olav Strømsvåg, Eirik Bøkko, Anette Bergli, Jon Åge Gauteplass, Kathrin Bozenhart

Sak 1: Godkjenning innkalling

Ingen innvendinger


Sak 2:
Valg av møteleder, referent og 2 til å skrive under møteboka

Møteleder: Gunnar Veslegard
Referenter: Kevin Eikrehagen
”Vitner”: Eirik Bøkko og Bodil Jensen

 

Sak 3: Godkjenning av saksliste

Ingen Innspill

 

Sak 4: Årsmelding

Gunnar Veslegard informerte om de ulike aktivitetene i HOL IL dette året. Dugnadsarbeid, Grasrotandel, nytt garasjebygg. Årsmeldingene fra gruppene lå fremlagt så alle kunne lese gjennom. Takket alle for innsatsen de har nedlagt og sponsorene for deres bidrag. Godkjent enstemmig vedtatt.

 

Sak 5: Godkjenning av regnskap og revisjonsmelding

Olav Strømsvåg/Gunnar Veslegard informerte om de avvik som eksisterer i forhold til Regnskap/budsjett. Balanseregnskapet og revisjonsberetningen forelå ikke for alle, men ble lest opp av Olav Strømsvåg. Det ble tilslitt informert om videre arbeidsoppgaver på økonomisiden.
Kjell Eikrehagen: Foreslår at Petter Rukke jobber litt opp mot Geilo Idrettslag i forhold til tilskudds-ordninger fra ovennevnte ved dugnadshjelp fra oss.

Enstemmig godkjent av årsmøte, med innspillet til Kjell Eikrehagen.

 

Sak 6: Budsjett 2010

Gunnar Veslegard informerte litt rundt budsjettpostene til budsjettet 2010. Forventes overskudd i forhold til budsjett.
Åsmund Vindegg: Spørsmål om tilskudd fra kommunen ifm redskapsbygg. Gunnar Veslegard avklarte.

Enstemmig vedtatt etter avklaring.

 

Sak 7: Kontingent for 2011

Bodil Jensen: Ingen vits å heve. Ligger allerede over Geilo IL. Blir den dyrere kan folk vegre seg for å betale.
Eirik Bøkko: Hvor mange medlemmer i fjor (ca 400+)
Gunnar Veslegard: Sleit litt med å få inn medlemskontingent tidlig på året, men dette rettet seg ved purringer på høsten.

Styrets framlegg til kontingent for 2011 vart vedtatt.

 

Sak 8: Arbeidsplan 2010

Kevin Eikrehagen: Foreslår at det undersøkes hvilke muligheter man har for å lage bom ved innkjøring til banen. Det er ett økende problem med innkjøring på banen både på sommer og vinter. Eksisterende løsning fungerer ikke optimalt.
Gunnar Veslegard: Videreføre arbeidet med å undersøke om det er muligheter for bordtennisbord innenfor klubbhusets fasiliteter, hovedsakelig rom utenfor skøytebua.
Åsmund Vindegg: Armaturer ved lysløypa i Hovet trenger utskifting pga manglende tilgang på dyre pærer. Bør medregnes en kostnad på dette i fremtidige budsjett. Bodil Jensen forslår at det søkes om prosjekttilskudd til dette. Styret undersøker hvor og om det finnes muligheter for tilskudd.
Tone Berg: Tidtagerbua trenger oppussing. Denne brukes blant annet kiosksalg ved fotballarrangement og til tidtaking om vinteren. Kjell Eikrehagen informerte om at det var planen høsten 2009, men at dette dessverre ikke ble gjennomført pga manglende tid.

Styrets framlegg til arbeidsplan ble godkjent med ovenstående punkt i tillegg.

 

Sak 9: Valg

Valgkomiteens forslag følger vedlagt. (Tone, Petter og Eirik)
Eirik Bøkko leste opp valgkomiteens forslag til styret.

Ingen innvendinger på noen.

I tillegg til utdelt liste:
Varamedlem 1: Sigbjørn Tvedt
Varamedlem 2: Magne Lysåker

Foreslår at Åsmund Vindegg, Beathe Haugen og Anette Bergli har frie roller.
Kevin Eikrehagen ble valgt til leder, og Gunnar Veslegard ble valgt til nestleder uten innvendinger.

Det skal en ny person inn i valgkomiteen. Kjell Eikrehagen foreslår at det velges inn en ny, ung person (eller med god kjennskap blant de yngre). Dette ble også understreket av flere.

Eirik Bøkko fremsatte forslag om at Kjell Eikrehagen ble innvalgt i valgkomiteen. Kjell E. hadde ingen innvendinger og ble enstemmig stemt inn i valgkomiteen.

I forbindelse med valg av styret, ble det foreslått at det blir gjennomført en evaluering av den nye organisjasjons-strukturen. Dette er noe det nye styret må vurdere. Skøyter og Ski kan fungere som ”prosjekt” fremover for å se hvilken løsning som kunne fungert, og eventuell endring fremsettes årsmøtet til neste år. Det bør også arbeides med å bedre at styret samarbeider internt og at de som trenger hjelp får hjelp.

 

Sak 10: Innkomne saker

Ingen saker er kommet inn til styret

Gunnar Veslegard avsluttet møte med å dele ut blomster til de fremmøtte styrerepresentantene og takket for god innsats i året som har gått, samt æresmedlemmene for at de fortsatt stiller opp for idrettslaget.

 

_________________                   _________________