Kevin Eikrehagen

Kevin Eikrehagen

Nestleder, Hol IL
Overdommer Hurtigløp

søndag, 19 desember 2010 21:59

Resultater HM 2010

Her følger resultatliste fra dagens Hallingdalsmesterskap på Skøyter!

fredag, 10 september 2010 15:22

Trappeløpet 2010

Start_-_Christoffer_Rukke

 Trappeløpet
Årets trappeløp ble gjennomført torsdag kveld, i ”energitrappa” i Hol. Ett grått skydekke preget himmelen, men både regn og vind holdt seg borte. ”Årets løp var det femte i rekken, og vi ønsket å ta løpet enda ett steg videre,” forklarer leder i Hol Il, Kevin Eikrehagen. ”Derfor utfordret vi firmaer, skoler og andre idrettslag til å ta en utfordring og bli med en tur i trappa. Tross alt, er det viktigst å delta, ikke å vinne.”

 

 

 

(Christoffer Rukke klar til start, Foto: Lise Skaret)

Lagene stilte i egen klasse, og det med flest deltagere i forhold til antall ansatte ble premiert med en vandrepokal av stor størrelse, som seg hør og bør. Første stikk i denne gikk til Holet Skule, med lagleder Rune Skarsten. De stilte med hele 21 av 23 ansatte, og vant dermed fullt fortjent. Å få med seg så mange av staben er rett og slett imponerende.

Vi gjennomførte også konkurranse med tidtaking. Det ble ikke noen ny trapperekord denne gangen, for til det var trappa for våt og glatt. Allikevel ble det to sterke tider på de som fikk napp i trappeløpets vandrepokaler til raskeste kvinne og herre. Disse vant søskenparet Hege Bøkko (1:28) og Håvard Bøkko (1:09). Dette ble deres andre napp i deres respektive pokaler. I tillegg til Bedriftspokalen ble det også presentert enda en ny pokal i år. Trappeløpets innsatspokal går til en bedrift, organisasjon eller person som har utmerket seg spesielt. I år gikk den til Magne Oddvar Øen i Hovet. Magne Oddvar var en av de eldste som stilte til start i trappeløpet. Trass i nerver, og ikke helt optimale forhold, satte han ny personlig rekord med 5 sekund på 2,34. Magne Oddvar bruker trappa titt og ofte. Han går den minst 3 ganger i uka, og hver gang minst 3 runder. Kun snøen stanser ham. Med andre ord, en velfortjent utmerkelse, til en av trappa’s mest ivirige brukere.

Hol Il er svært fornøyde med årets gjennomføring. Når man teller med både de som sprang på tid, og de som tok turen som trim, deltok det 68 stykker. Det må sies å være veldig bra. ”Planleggingen frem til neste års løp er allerede i gang, og da vil vi prøve å nå ut til enda flere, både bedrifter og konkurransemennesker,” sier Kevin. ”Det er helt klart, at denne trappa er noe av det hardeste man finner av idrettsanlegg i landet. Kombinasjonen av lengde og bratthet, samt at det kommer en taktendring over kulen, forså en ny over hoppkanten, gjør sitt til at melkesyra kommer fortere. Allikevel gjør den seg veldig bra for mosjonister. Den er passe lang, og i normalt tempo er den ikke verre enn at hjertepumpa får kjørt seg. Det er vel ikke annet enn bra for deg. Dessuten kommer man seg veldig fort. Man får en rolig og fin tur ned igjen til idrettsplassen ved å følge stien.” Hol Il ønsker å takke alle som tok utfordringen og bidro til en koselig stemning denne kvelden. En ekstra takk til alle som bidro til å gjennomføre arrangementet. Jeg håper vi ser alle igjen, og enda flere, til neste år.

Flere bilder vil etterhvert komme i bildegalleriet

 

 

mandag, 16 august 2010 00:44

Holsfjorden rundt 2010

Styret for 2010 har besluttet å sette til side Holsfjorden rundt. Holsfjorden rundt har i mange mange år vært ett fast arrangement hos Hol Il, men desverre har færre og færre deltatt. Tiltak som mosjonistrunde, sykling rundt fjorden og ny utfordring med trappeløp for de som ikke ønsker å springe, sykle eller gå rundt fjorden, har ikke resultert i noen økt deltagelse. Vi trekker nå arrangementet fra listen denne høsten, og håper på å kunne komme tilbake med en ny vri, eller en annen løsning som flere kanskje er interessert i, på ett senere tidspunkt om dette blir aktuelt.

Som ett så fast innslag som Holsfjorden rundt har vært, er vi forberedt på reaksjoner om beslutningen. Vi håper likevel på forståelse for at ett slikt arrangement, med den dugnadsgjengen som utfører den, trenger flere deltagere. Om dere har forslag til hvordan vi kan øke denne, tar vi gjerne i mot forslag.

Du kan kontakte oss gjennom "Kontakt" seksjonen i menyen øverst på siden.

Mvh
Styret 

tirsdag, 19 januar 2010 18:38

Vellykket Klubbmesterskap 2010

Det har vært mange deltagere på de to første mandagsrennene på ski, i overkant av 60 registrerte hver gang.
Mandag ble det arrangert klubbmesterskap på ski i lysløypa på Hagafoss. Det var 23 stykker som stillte til start med nummer på brystet.

lørdag, 27 mars 2010 01:00

Vårsprinten/Fjellkallrennet

Skibyen_2010Lørdag 27.mars ble Vårsprinten og Fjellkallrennet arrangert i Skibyen, Sudndalen. Flott vær og fine løyper satte en fin ramme rundt arrangementet i Skibyen. Det var 71 startende på Vårsprinten, mens det var 22 i turklassen og 19 i trimklassen på Fjellkallrennet.Raskest på Fjellkallrennet i fri teknikk var Tore Bjerkrheim, Sportsmaster, som gjorde unna løypa på 1,05:08. Lars Einar Intelhus fra Hemsedal var raskest i klassisk stil. Det var bare en kvinne som gikk Fjellkallrennet på tid, Live Båsen fra Vikersund.

Vårsprinten ble arrangert som fellestart i fri teknikk. Resultater fra rennene finner du på de neste sidene:

 

søndag, 28 februar 2010 01:00

Hallingdalskarusellen

Søndag 28.02 ble den tradisjonsrike Hallingdalskarusellen på skøyter arrangert på Hol stadion. Det var fint oppholdsvær, 5 grader og ingen vind, så det var flotte forhold. Vi ser oss godt fornøyd med gjennomføringen av arrangementet. Velkommen tilbake neste år!

mandag, 14 oktober 2013 12:46

Svømming Høst/Vinter 2013-14

Da er det på tide å starte opp igjen med en MEGET etterspurt aktivitet!

Svømming i Hovet starter tirsdag 15. oktober. Det blir familiesvømming kl. 17.30-18.30. Alle barn må komme sammen med en voksen og være medlem av Hol IL

Svømming i Hol starter onsdag 23.oktober. De minste barna kl. 17.30-18.30 og barn opp til 7. klasse 18.30-19.30.


Alle barn må komme sammen med en voksen og være medlem av Hol IL
Husk: Følge badevaktenes anvisninger, og reglene for svømmehallen!

Mvh
Hol IL - Allidrett 

fredag, 18 mai 2012 17:57

Mandagstråkken

Mandagstrkken_web
onsdag, 09 februar 2011 11:01

Svømming og trim

svmming

onsdag, 18 august 2010 21:51

Vedtekter

Vedtekter for Hol Idrettslag

Lov for Hol idrettslag, stiftet 1903
Vedtatt den 06.12.1978 med senere endringer senest av 07.03.2012
Godkjent av årsmøtet den 07.03.2012

§1 Formål

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.
Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund.

§2 Organisatorisk tilknytning

Laget er medlem av Norges idrettsforbund gjennom Buskerud idrettskrets.
Laget er medlem av de(t) særforbund som lagets årsmøte bestemmer.
Laget hører hjemme i Holkommune, og er medlem av Hol idrettsråd

§3 Medlemmer

Alle som lover å overholde lagets og overordnedes idrettessmyndgheters lover og bestemmelser, kan bli tatt opp som medlem.
For øvrig plikter ethvert medlem å overholde NIF’s, dets organisasjonsledd, samt lagets lover og bestemmelser.
En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd i NIF er gjort opp.
Medlemskap i laget er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.

§4 Stemmerett og valgbarhet

For å ha stemmerett på lagets møter må et medlem ha fylt 15 år, ha vært medlem i minst 1 måned, og ikke skylde laget kontingent.
Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare til tillittsverv i laget, og som representant til ting eller møte i overordnede organsisasjonsledd. Det kan ikke velges representant som er arbeidstaker i laget. Dette gjelder ikke for representanter som er valgt av og blant de ansatte, eller som er spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i laget.

§5 Kontingent

Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.

Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem i laget. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt. Hvis medlemmet fortsatt skylder kontingent etter forfalt to års kontingent, skal medlemskapet bringes til opphør ved strykning fra lagets side.

§6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste, som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjøring for sitt arbeid.

Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av lagets budsjett og regnskap.

§7 Inhabilitet

For laget tillitsvalgte, oppnevnte tillitspersoner og ansatte, gjelder NIF’s inhabilitetsregler.

§8 Straffesaker

For alle straffesaker gjelder NIF’s lov kapittel 11 (NIF’s straffebestemmelser).

§9 Årsmøte

Lagets høyeste myndighet er årsmøtet som holder hvert år medio mars måned.

Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene eller ved kunngjøring i pressen og på www.holil.no. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

Alle lagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede.

Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter ett antall representanter/medlemmer som minst
tilsvarer antallet styremedlemmer. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav om minimumsdeltagelse. Ingen har mer enn èn stemme, og stemmegivningen kan ikke skje ved fullmakt.

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av saksliste.

§10 Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være medlem av laget.

§11 Stemmegivning på årsmøtet

Med mindre annet er bestemt skal ett vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene.

Valg foregår hemmelig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmeseddelen inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke og stemmene anses ikke avgitt.

Når ett valg foregår enkeltvis og en kanditat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas vundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§12 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:
1. Behandle lagets årsmelding
2. Behandle lagets regnskap i revidert stand
3. Behandle innkomne forslag
4. Fastsette kontingent
5. Vedta lagets budsjett
6. Bestemme lagets organisasjon (jfr §15).
7. Velge:
            a) Leder og nestleder
            b) 7 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
            c) Revisor
            d) Representanter til ting og møter i de organisasjoner laget er tilsluttet
            e) Valgkomitè med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem.

Ved valgene skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn. Dette gjelder ikke i råd og utvalg m.v. som består av 3 eller færre medlemmer.

§13 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøtet holdes når styret ller overordnede idrettsmyndighet bestemmer det, eller når minst en tredjedel av de stemeberettigede medlemmene krever det. Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§14 Styret

Laget ledes av styret som er lagets høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styret skal:
1. Iverksette årsmøtets og overordnede idrettmyndigheters vedtak og bestemmelser.
2. Oppnevne etter behov komitèer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide
     instruks for disse.
3. Administrere og føre nødvendig kontroll med lagets økonomi i henholde til de for idretten
     til en hver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
4. Representere laget utad

Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er tilstede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

§15 Grupper/avdelinger

Laget kan organiseres med avdelinger og/eller grupper. Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner eller av valgte styrer. Lagets styre bestemmer opprettelsen av avdelinger/grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes.

For avdelinger/gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele laget, og avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere laget utad uten styrets godkjennelse.

§16 Lovendring

Endringer i denne lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

Lovendringer må godkjennes av Idrettstyret, og trer ikke i kraft før de er godkjent.

§17 kan ikke endres

§17 Oppløsning

Oppløsning av laget kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsningen vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

Sammenslutning med andre lag anses ikke som oppløsning av laget. Vedtak om
sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jfr. §16.

I tilfelle oppløsning eller annet opphør av laget tilfaller lagets eiendeler NID eller formål godkjent av idrettskretsstyret.

Ved oppløsning sendes lagets arkiv til idrettskretsen.

Hol, 07.03.2012


Kevin Eikrehagen
Styrets leder