torsdag, 28 januar 2010 22:23

Referat styremøte Hol IL 28.01.10

Skrevet av 
Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)

Disse møtte:

Gunnar Veslegard, Olav Strømsvåg, Turid Fagerli, Åsmund Vindegg, Magne Lysåker, Mona Nilsen, Anita Haugen

Forfall:

Beathe Haugen, Jan Inge Valdersnes

 

01/10  Referat forrige møte

Referat fra forrige møte gjennomgått og godkjent.

02/10  Årsmøte 2010

Årsmøte berammes til tirsdag 02.03.2010, kl. 19.00 på klubbhuset. Annonse beramming av årsmøtet i Hallingdølen tirsdag 02.02.10. Annonseres også på idrettslagets hjemmeside. Årsmeldinger sendes leder innen 07.02.

Jorun Kleppo gis beskjed om å fullføre regnskapet og oversende til revisor. Mal for budsjett leveres til leder. Arbeidsplan for 2009 videreføres i 2010.

Bevertning – smørbrød.

Valgkomiteen er tilsendt oversikt over styremedlemmer som er på valg / ikke på valg.

Nytt styremøte ca. 14 dager før årsmøtet. Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes styret 14 dager før årsmøtet.

Forslag til kandidater til innsatspokal legges ut på hjemmesiden.

03/10  Moms

Svar fra Skatt Sør. Idrettslaget slipper mva-registering.

04/10  Bordtennis

Forespørsel om det er mulig å få i gang et bordtennis tilbud på klubbhuset. Styret er positiv til igangsetting av et bordtennistilbud på klubbhuset. Det settes av ei ramme inntil kr. 15.000,- til innkjøp av utstyr.

05/10  Medlemslister

Må få til et bedre medlemsregister. 
Mange leverandører på markedet.

06/10  Kjøp av gavekort

Kjøp av premier fra Christoffer, Hege og Håvard som er vunnet under NM. Totalt er det gavekort for 9600.- på http://www.klubben.no. Styret kjøper inn gavekortene.

07/10  Info fra gruppene

Ski på Hagafoss – ca. 60 deltakere.

Løypekjøring går greit.

Skøyter – har vært for kaldt for aktiviteter.

08/10  Eventuelt

Ingen saker

Lest 3877 ganger Sist redigert mandag, 11 november 2013 19:26
Kevin Eikrehagen

Overdommer Hurtigløp