torsdag, 18 februar 2010 22:28

Referat styremøte Hol IL 18.02.10

Skrevet av 
Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)

Disse møtte:
Gunnar Veslegard, Olav Strømsvåg, Turid Fagerli, Åsmund Vindegg, Magne Lysåker, Beathe Haugen

Forfall:
Anita Haugen, Jan Inge Valdersnes og Mona Nilsen

09/10  Referat forrige møte

Referat fra forrige møte ble gjennomgått

10/10  Årsmøte 2010

-          Annonsering
Det settes opp plakater, annonsering på heimeside og SMS

-          Årsmelding
Årsmeldingen er klar og legges ut på heimesiden

-          Regnskap/budsjett
Regnskapet er til revidering hos revisor han er kommet med noen innspill som må avklares. Leder tar seg av dette.

-          Arbeidsplan
Det gjenstår mye fra i fjord og de samme punktene settes opp.

-          Idrettsstipend/innsatspokal
Det er ikke kommet inn forslag på noen kandidater så det blir ingen utdeling i år

-          Medlemskontingent 2011
Styret foreslår for årsmøte å beholde kontingenten uendret

 11/10  Innkjøp jakker

Skøytegruppa ønsker å kjøpe inn jakker tilbruk på skøyteløp/trening.
G-sport Ål kan levere, men må ha bestilling i løpet av førstkommende helg.
Styret ønsker ikke å garantere for innkjøp av jakker, men har ikke noe i mot at
G-sport v/Bjørn Arve Rue orden med bestilling/innkjøp av jakker

12/10  Innkjøp dieselvarmer

Ønske om å ha en varmekilde som raskt kan varme opp garasje etc
Det settes av kr 7500 til dieselvarmer

13/10  Medlemslister

Må få til et bedre medlemsregister – det må jobbes videre med dette

14/10  Eventuelt

Geilo IL – avtale. I følge avtalen kan det utbetales inntil kr 50000 i bonus, men det er ikke utbetalt noen bonus for 2009. Leder har vært i kontakt med leder i Geilo IL og bedt om en forklaring. Får til svar at det ikke er diskutert i internt i Geilo IL eller med oss – derfor har de ikke gjort noe. Dette må det tas tak i.

 
Lest 3735 ganger Sist redigert mandag, 11 november 2013 19:26
Kevin Eikrehagen

Overdommer Hurtigløp