mandag, 11 mai 2009 23:56

Referat styremøte Hol IL 11.05.09

Skrevet av 
Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)

Disse møtte:
Gunnar Veslegard, Turid Fagerli, Åsmund Vindegg, Magne Lysåker, Beathe Haugen, Mona Nilsen, Jan Inge Valdersnes, Olav Strønsvåg

30/09  Referat forrige møte

Vedtak:           Godkjent

31/09  Dugnad Stolvatn

Gunnar orienterte om at Hol IL kan få jobben med å renske innvendig i den gamle dammen på Stolsvatn. Det er snakk om å rive gangbaner (inntil 3 høgder) og kabler bl.a. til dambruddvarsling. Hol IL vil få kr 15 000,00 for jobben. Den må være ferdig til 1. Juli.

Vedtak:           Vi tar på oss jobben – Gunnar ordner med kontrakt.

32/09  Skøyteting på Geilo

Det skal være skøyteting på Geilo andre helgen i juni. Hol IL kan stille med 3 representanter – disse må velges av styret.

Deltakerne på skøytetinget (ca 130 stykker) ønsker å komme ned på banen fredag kveld for å gå i trappen og få en enkel servering på klubbhuset. Vi bør ordne med T-skjorter til de som går trappen.

Vedtak:           Bjørn Arve Rue, Kjell Eikrehagen og Petter Rukke reiser på tinget.

Mona, Beate og Turid ordner med det praktiske på klubbhuset

33/09  T-skjorter energitrappa

Vi må fornye beholdningen av T-skjorter for de som går energitrappen. Skal vi ha samme typen vi har i dag eller skal vi velge annen kvalitet/farger?

Vedtak:           Olav og Åsmund sjekker priser og kvaliteter på T-skjorter og bestiller slik at vi har nye på plass til 12. juni

34/09  Aktivitet i gruppene

Fotballen er i gang – det er trening for 3 lag, men bare 2 er påmeldt i serien.

Det er laber oppslutning for i 5 – 6 klasse- pr i dag ikke nok spillere.

I gruppen fra 1. og 2. klasse er det ca 10 stykker – trenes av Anders Harbo.

I gruppen 3. og 4. Klasse er ikke på meldt i serien, men er med og trener og kan være med på forskjellige cup’er

Topp turer må planlegges – Turid/Torbjørn ordner dette.

35/09 Økonomi

Vi har fått forskudd på kommunen sin andel til redskapshuset – dette gjør at vi har forholdsvis grei økonomi.

Gunnar har kjøpt inn projektor og en server for å sikre dataene våre bedre

36/09  Eventuelt

Olav tar på seg og oppdatere medlems listene.

 

Ref.

Gunnar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lest 3764 ganger Sist redigert mandag, 11 november 2013 19:26
Kevin Eikrehagen

Overdommer Hurtigløp