tirsdag, 06 oktober 2009 00:05

Referat styremøte Hol IL 05.10.09

Skrevet av 
Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)

Disse møtte:
Gunnar Veslegard, Olav Strømsvåg, Turid Fagerli, Åsmund Vindegg, Magne Lysåker, Mona Nilsen, Beathe Haugen, Anita Haugen

Forfall: Jan Inge Valdersnes

Andre: Kjell Haugo

44/09  Referat forrige møte

 Gjennomgang ref fra møte 25.5.09

45/09  Informasjon asylmottak Kongshaugen.

Representant fra Kongshaugen komme

 • Hva kan vi tilby
 • Hvilke ønsker har de
 • Hva kan de tilby

 

46/09  Info om topp-turene 2009

 •  
  • Kjell Haugo

 

Flest på Einsetnuten i år.

Det er 43 betalende deltagere som er med på trekning om premie.

Premier blir trekt ut:              Arnhild Bakken       –              Stormkjøkken

Anna Seim             -              Kniv Brusletto

Kjell Eikrehagen     -              Gavekort på G-sport Ål

 

Prøve å utvikle denne aktiviteten videre. Prøve å lage kart og turbeskrivelser over rutene som det legges ut.

Utvikle denne aktiviteten til å gjelde også vinterstid.

 

47/09  Info Lordemarsjen 2009

 • Kjell Haugo

Arrangert 8.august, 131 deltagere i år. Lite med lokale deltagere

Bedre markedsføring i år, bra vær under arrangementet. Vanskelig å vite hvor mange deltagere, lite forhåndspåmelding.

Eget styre og regnskap for Lordemarsjen, samarbeid med Ustaoset og Haugastøl grendeutvalg. Alle inntekter skal tilfalle Hol IL, men nå står disse på en egen konto så lenge det blir arrangert. Neste år blir det satt et deltagertall på 250 stk.

Utvikle PDF-fil med info om turen til neste år.

48/09  Status garasjebygging

Garasjebygget går bra, bygget er tett. Noe innvendig maling gjenstår. Elektrisk installasjon og innredning av garasjen gjenstår. Økonomisk er det innenfor rammene, selv om ikke alle regningene er kommet inn.

 

49/09  Søknad til Holet/Hovet skule

 • Må søke om bruk av gymsal til skøytetrening
 • Bruk av svømmebasseng

 

Må søke til skolene ved Reidun Bøkko. Det må være en ansvarlig for hver svømme-kveld.

Svømming i Hol:

 • Mandag          -              Herresvømming, ansvarlig Runar Tufto
 • Onsdag           -              0-6 år
 • Onsdag           -              7-13 år
 • Torsdag                          -              dametrim, ansvarlig Anna Haugen
 • Fredag                           -              herretrim, ansvarlig Knut Erik Slåtto

 

Svømming i Hovet:

 • Mandag for de minste
 • Onsdag for de som er litt større.

Hans Olav Larsgard har vært ansvarlig tidligere.

 

Må også søke om å bruke gymsal på tirsdager til skøytetrening inntil det blir lagt is.

Beathe skriver søknad og sender til skolen.

 

50/09  Fotballdrakter

 • Fått drakter fra Gjensidige

 

Drakter er ikke bestilt ennå. I avtalen ligger det inne 36 drakter i ulike størrelser. Må bestemme hvilke størrelser som skal bestilles(12 stk av henholdsvis 128, 140 og 152). Bestille med lang arm og keeperdrakt.

Gunnar tar seg av bestillingen.

 

51/09  Moms registrering

 • Må ta stilling til om vi skal momsregistreres eller ikke.
 • Forespørre/søke Skatt sør om fritak

 

Pga dugnad på Stolsvatn med omsetning på over 140.000 må vi momsregistreres. Revisor anbefaler å søke Skatt sør om fritak for momsregistrering. Kan gjøre et vedtak om at vi handler i god tro, men vi syns det er mest ryddig å sende en søknad om fritak

Sponsorinntekter og dugnadsinntekter er inntekter som kommer innunder disse reglene.

Gunnar og Olav forfatter et brev som sendes Skatt sør.

 

 

52/09  Evaluering Holsfjorden rundt/Trappeløp

Ble arrangert 5.september, dårlig deltagelse. 13 deltagere på Holsfjorden rundt og 17 personer på trappeløpet. 4 stykker deltok på begge arrangement.

Vurdere endringer i arrangementsdato neste år. Prøve å ha Holsfjorden rundt siste helg i august og legge det til søndag som tidligere, kolliderte med sauesank nå i år.

Trappeløp kan evt flyttes til våren da skøytelandslaget har samling på Geilo. Vurdere om det kanskje kan arrangeres på en ettermiddag. Undersøke om og evt når skøytelandslaget skal ha samling her neste vår slik at vi kan ha trappeløpet da.

Dersom det ikke blir flere deltagere må vi kanskje vurdere arrangementene?

53/09  Medlemslister/betaling

 • Fortsatt mange som ikke har betalt

Det er bare i overkant av 200 som har betalt medlemskontingent. Må gjøre en innsats NÅ for å få opp betalte medlemmer. Sende ut giro for innbetaling til de som ikke har betalt. Må understreke at man må være medlem i idrettslaget for å være med på aktiviteter i regi av laget.

 

54/09  Driftstilskudd 2. halvdel 2009

 • Utfylling skjema

 

Søknad om aktivitetstilskudd fylles ut og sendes inn. Bruker medlemstall fra i fjor, og tar utgangspunkt i søknaden som ble sendt i fjor. Sette opp oversikt over aktiviteter som blir arrangert i regi av idrettslaget.

Gunnar fyller ut søknad og sender den.

55/09  Sponsoravtaler

 •  
  • Sende regning
  • Re-forhandle avtaler som går ut

Sponsoravtale med Ustekveikja går ut i år og må reforhandles.

Geilo VVS vil har bedt om en kopi av avtalen.

Må gå gjennom avtalene og sende ut regninger til de som skal ha det. Sjekke de andre avtalene og varighetene på disse.

 

56/09  Eventuelt

 • Klubb kveld G-sport Ål
 • Rutiner med utsending av regninger
 • Oppdatering av programvare for nettsidene til Hol IL. Det anbefales at denne oppgraderes til en nyere versjon, enklere å jobbe med den nye versjonen.
 • G-Sport Ål ønsker en klubbkveld, den blir torsdag 5.november klokken 18:00. Legge ut info om dette på nettsidene. Det kommer representanter fra Robito på skøyter og leverandører av ski. Undersøke om det er spesielle tilbud som medlemmene må gjøres oppmerksom på.
 • Bli flinkere til å sende ut regninger på ting som er gjort. Det er ikke sendt regning til skøyteforbundet på arrangementet som ble avholdt her i forbindelse skøytetinget på Geilo. Må oversikt over dette og sende regning.
 • Styret gir fullmakt til Gunnar for å betale regninger via nettbanken.
 • Anni har sagt at hun ikke vil ha ansvar for vasken på klubbhuset lengere.
 • Kodeboks til nøkkel blir ikke lagt ut igjen, det er nå skjedd to ganger at koden er kommet på avveie. Må også gjøre en jobb med å få inn igjen nøkler som er kvittert ut tidligere.
  1. Kjøp av forbruksmateriell – har kjøpt dette på Kjøpelaget på Ål. Lage lister over ting som det er behov for og lage lister der det må skrives opp etter hvert som ting skal bestilles. Beathe tar ansvar for dette.

    

   Lest 3790 ganger Sist redigert mandag, 11 november 2013 19:26
   Kevin Eikrehagen

   Overdommer Hurtigløp