Skriv ut denne siden
tirsdag, 01 desember 2009 23:17

Referat styremøte Hol IL 01.12.09

Skrevet av 
Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)

Disse møtte:
Gunnar Veslegard, Olav Strømsvåg, Turid Fagerli, Åsmund Vindegg, Magne Lysåker, Jan Inge Valdersnes, Beathe Haugen

Forfall:
Mona Nilsen, Anita Haugen

57/09  Referat forrige møte

Referat fra forrige møte gjennomgått.

58/09  Søknad fra Holsåsen sti og løypenemnd

Søknad om støtte til innkjøp av snøscooter. Fått forespørsel om tilskudd på 10.000.- til innkjøp av scooter til å kjøre løype på åsen. Gunstig for å få til tidligere løyper på Holsåsen, bør skrive i avtalen at Hol IL kan ha mulighet for å låne scooteren dersom det er behov for det.

59/09  Vask av klubbhuset

Anny Bergheim har sagt opp.

Finne en som kan ta på seg vask av klubbhuset. I første omgang prøver vi å finne en, visst ikke må vi sette inn en annonse. Turid og Olav tar seg av dette i første omgang.

60/09  Ny Internett side

Har fått tilbud på ny internett side fra Anders Medhus. Ny side koster 349.- i måneden, samt at det vil koste ca. 6000.- å flytte over fra eksisterende side. Sjekke litt mer rundt det, vi bør ha en fordel og gevinst av å bytte side.

61/09  Medlemslister

Fått inn masse innbetalinger nå når det er sendt ut innbetalingsblanketter. Må bli flinkere til å sende ut innbetalinger, ikke via SMS og mail som det er gjort i år. Det må også gjøres en jobb med medlemslistene. Vurdere om vi skal ha et annet system på registrering av medlemmer. Vurdere om det skal sendes ut fulldistribusjon via posten i østre dalføre. Prøve å få til medlemslister med fødselsnummer, mobilnummer og e-post.

62/09  Kjøp av gavekort

Kjøp av premier fra Christoffer, Hege og Håvard som er vunnet under NM. Totalt er det gavekort for 9600.- på http://www.klubben.no. Sjekke om det er noe materiell som vi har behov for å kjøpe på sidene, så kan vi vurdere det. Finne ut hvor lang varighet det er på kortene og verdiene på hvert av kortene.

63/09  Info fra gruppene

Ski: Løypene er kjørt opp både på Hagafoss og i Hol. Starter med mandagsrenn etter nyttår. Forespørsel om å ha gå mandagsrenn i Sudndalen de gangene det er i Hol. Syns at de som skal gå kan stille opp på de arrangementene som er i regi av idrettslaget.

Fotball: Sesongen er vel i havn. Prøve å melde på noen flere lag neste år. Bra oppmøte på de aller minste. Prøve å få med flere på trenersiden og hjelpe til neste år. Kan også få med noen av de yngre både som trenere og dommere. Burde få til en ”offisiell” avslutning av sesongen, prøve å få det til før jul.

Skøyter: Har hatt et møte med Kjell for å få orden på rutiner som er gjort tidligere. Katrin har vært veldig behjelpelig. Avklare avtale med Robito, er det noen klubbavtale direkte med de? Sette opp lister for torsdagsløp. Satser på å komme i gang med torsdagsløp neste torsdag, 10. desember. Bøkkoløpet skal arrangeres 25.desember.

Trimkvelder og svømming er godt i gang, mye folk på svømmekveldene. Gå gjennom ansvarlige for aktivitetene, de som har lederfunksjoner skal ha politiattest.

64/09  Sponsoravtaler

Fornyet avtale med Ustekveikja Energi AS for 3 år og Hol sparebank 3 år. E-Co Vannkraft blir også fornyet. Ta kontakt med Monter for å få fornyet avtalen med de også over nyttår. Fått inn penger fra jobben på Stolsvatn, denne er utbetalt uten moms – dersom vi blir momspliktig vil det bli etterbetalt i etterkant. Vanskelig å få inn nye sponsorer.

65/09  Eventuelt

Satse på årsmøte i uke 9, uka etter vinterferien. Sette endelig dato senere. Gruppeansvarlige må skrive årsrapport til årsmøte, tenke på dette nå. Få i gang valgkomiteen slik at de har tid til å jobbe før årsmøtet.

Snakke med Kjell hvordan det blir med toppturer på ski. Blir dette organisert via idrettslaget eller Holsåsen sti – og løypenemd.

Avtale med Geilo IL. I avtalen står det at det skal være en arbeidsgruppe som skal være et bindeledd mellom lagene, denne har ikke vært aktiv.

Gjøre en ekstra innsats for å få inn flere på Grasrotandelen nå før nyttår. Registreres de før nyttår er de med å bidra for hele 2009.

Undersøke om hva det vil koste å lage noen flere skøytegensere for salg.

Lest 3622 ganger Sist redigert mandag, 11 november 2013 19:26
Kevin Eikrehagen

Overdommer Hurtigløp