tirsdag, 10 august 2010 21:43

Refusjonsskjema

Skrevet av

Nedenfor finner du reiseskjemaet, som skal benyttes ved krav om refusjon av reiseutgifter. Det er viktig at du benytter dette skjemaet, da det er dette som er godkjent av vår revisor.

tirsdag, 10 august 2010 22:37

Refusjons-reglement

Skrevet av

Refusjon av reiseutgifter i regi av Hol IL

Her er en del retningslinjer på hvilke utgifter Hol IL dekker når medlemmer er med på idretts arrangementer av ulike slag.
For å få dekket utgifter må:

- man være medlem i Hol IL
- det være betalt lisens for utøveren
- arrangementet være med i en godkjent terminliste
- man være lagledere eller trener

For å få dekke utgifter må det være klarert med gruppeansvarlig på forhånd.
I tilegg vil Hol IL dekke utgifter ved deltakelse på administrative møter/ting.