tirsdag, 10 august 2010 22:37

Refusjons-reglement

Skrevet av 
Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)

Refusjon av reiseutgifter i regi av Hol IL

Her er en del retningslinjer på hvilke utgifter Hol IL dekker når medlemmer er med på idretts arrangementer av ulike slag.
For å få dekket utgifter må:

- man være medlem i Hol IL
- det være betalt lisens for utøveren
- arrangementet være med i en godkjent terminliste
- man være lagledere eller trener

For å få dekke utgifter må det være klarert med gruppeansvarlig på forhånd.
I tilegg vil Hol IL dekke utgifter ved deltakelse på administrative møter/ting.

Kjøring/reise

Reise til/fra arrangementer må i utgangspunktet bassers på at foreldrene stiller opp og kjører.
For at belastningen ikke skal bli for stor på enkelt foreldre kan de barna/ungdommene som sitter på betale en egenandel på kr 50,- til den som kjører når arrangementet er i Hallingdal. Det er en forutsetning at den/de som kjører fyller bilen.
Er det arrangementer utenfor Hallingdal kan det betales en egenandel på kr 150,-. Her kan Hol IL være med å dekke noe av utgiftene hvis det er få utøvere eller det er lang reise. Dette må avtales i hvert tilfelle.
Hol IL kan også dekke reiser med offentlig kommunikasjon, det må da framlegges dokumentasjon.
Ved deltakelse i arrangementer i utlandet må dette avklares med leder i hvert enkelt tilfelle.
Ved deltakelse på administrative møter/ting dekkes reiseutgifter etter gjeldende satser.

Overnatting

Er det nødvendig med overnatting dekker Hol IL dette. Det er en forutsetning at overnatting bestilles gjennom Hol IL og at man prøver å finne gunstigs mulig pris.
Hol IL dekker også overnatting for lagleder/trener.
Ved deltakelse på administrative møter/ting dekkes reiseutgifter etter gjeldende regler

 

Kost

Utgifter til mat dekkes normalt ikke bortsett fra der forkost er inkludert i overnattingsprisen.

Startkontingent

Startkontingent betales av Hol IL

Deltakelser i NM/LM/UM 

Ved deltakelse i NM/LM/UM dekker Hol IL utgiftene til bankett i tillegg til reise og overnatting.

Treningssamlinger

Hol IL vil kunne dekke utgifter til godkjente treningssamlinger. Ved deltakelser på andre samlinger må det avtales på forhånd med gruppeansvarlig for å få dekket utgifter.

Deltaking

Reise

Startkontingent

Kost

Overnatting

Merknader

Landslag

J

J

N

J

Hvis ikke dette dekkes av andre.

Må være avklart på forhånd

Regionlag

J

J

N

J

Må være avklart på forhånd

NM

J

J

J

J

 

LM/UM

?

J

J

J

 

Nasjonale stemner

N

J

N

J

 

Regionale stemner

N

J

N

J

 

Krets stemner

N

J

N

J

 

Lokale arrangement

N

J

N

N

 

Treningssamlinger

- innenlands

*

*

N

*

*Må avklares på forhånd

Treningssamling

- utenlands

*

*

N

*

*Må avklares på forhånd

23.06.2006

 

____________________

Kjell Haugo
Styreleiar
Hol IL

Kevin Eikrehagen

Overdommer Hurtigløp

Mer i denne kategorien « Refusjonsskjema