Sak  Godkjenning av innkalling 

Sak 2 - Valg av møteleder, referent og 2 til å skrive under protokoll

Sak 3 - Godkjenning av saksliste 

Sak 4 - Godkjenning av årsmelding 

Sak 5 Godkjenning av regnskap og revisjonsmelding 

Sak 6 Budsjett 2019 

Sak 7 Fastsettelse av kontingent for 2021

Sak 8 Arbeidsplan 2019

Sak 9 Valg av nye stryemedlemmer 

 

Vi ønsker alle velkommen, onsdag 6.mars 2019 

 

Med vennlig hilsen

Geurtje Rozendaal 

Leder Hol IL