tirsdag, 02 mars 2010 18:59

Møtebok årsmøte i Hol IL

Skrevet av 
Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)

Hol IL klubbhuset 2.3.2010

Disse møtte: Gunnar Veslegard, Kjell Eikrehagen, Bodil Jensen, Åsmund Vindegg, Ola T Rue, Olav Seim, Ole Vestenfor, Beate Haugen, Tone Berg, Jan Inge Valdersnes, Olav Strømsvåg, Eirik Bøkko, Anette Bergli, Jon Åge Gauteplass, Kathrin Bozenhart

Sak 1: Godkjenning innkalling

Ingen innvendinger


Sak 2:
Valg av møteleder, referent og 2 til å skrive under møteboka

Møteleder: Gunnar Veslegard
Referenter: Kevin Eikrehagen
”Vitner”: Eirik Bøkko og Bodil Jensen

 

Sak 3: Godkjenning av saksliste

Ingen Innspill

 

Sak 4: Årsmelding

Gunnar Veslegard informerte om de ulike aktivitetene i HOL IL dette året. Dugnadsarbeid, Grasrotandel, nytt garasjebygg. Årsmeldingene fra gruppene lå fremlagt så alle kunne lese gjennom. Takket alle for innsatsen de har nedlagt og sponsorene for deres bidrag. Godkjent enstemmig vedtatt.

 

Sak 5: Godkjenning av regnskap og revisjonsmelding

Olav Strømsvåg/Gunnar Veslegard informerte om de avvik som eksisterer i forhold til Regnskap/budsjett. Balanseregnskapet og revisjonsberetningen forelå ikke for alle, men ble lest opp av Olav Strømsvåg. Det ble tilslitt informert om videre arbeidsoppgaver på økonomisiden.
Kjell Eikrehagen: Foreslår at Petter Rukke jobber litt opp mot Geilo Idrettslag i forhold til tilskudds-ordninger fra ovennevnte ved dugnadshjelp fra oss.

Enstemmig godkjent av årsmøte, med innspillet til Kjell Eikrehagen.

 

Sak 6: Budsjett 2010

Gunnar Veslegard informerte litt rundt budsjettpostene til budsjettet 2010. Forventes overskudd i forhold til budsjett.
Åsmund Vindegg: Spørsmål om tilskudd fra kommunen ifm redskapsbygg. Gunnar Veslegard avklarte.

Enstemmig vedtatt etter avklaring.

 

Sak 7: Kontingent for 2011

Bodil Jensen: Ingen vits å heve. Ligger allerede over Geilo IL. Blir den dyrere kan folk vegre seg for å betale.
Eirik Bøkko: Hvor mange medlemmer i fjor (ca 400+)
Gunnar Veslegard: Sleit litt med å få inn medlemskontingent tidlig på året, men dette rettet seg ved purringer på høsten.

Styrets framlegg til kontingent for 2011 vart vedtatt.

 

Sak 8: Arbeidsplan 2010

Kevin Eikrehagen: Foreslår at det undersøkes hvilke muligheter man har for å lage bom ved innkjøring til banen. Det er ett økende problem med innkjøring på banen både på sommer og vinter. Eksisterende løsning fungerer ikke optimalt.
Gunnar Veslegard: Videreføre arbeidet med å undersøke om det er muligheter for bordtennisbord innenfor klubbhusets fasiliteter, hovedsakelig rom utenfor skøytebua.
Åsmund Vindegg: Armaturer ved lysløypa i Hovet trenger utskifting pga manglende tilgang på dyre pærer. Bør medregnes en kostnad på dette i fremtidige budsjett. Bodil Jensen forslår at det søkes om prosjekttilskudd til dette. Styret undersøker hvor og om det finnes muligheter for tilskudd.
Tone Berg: Tidtagerbua trenger oppussing. Denne brukes blant annet kiosksalg ved fotballarrangement og til tidtaking om vinteren. Kjell Eikrehagen informerte om at det var planen høsten 2009, men at dette dessverre ikke ble gjennomført pga manglende tid.

Styrets framlegg til arbeidsplan ble godkjent med ovenstående punkt i tillegg.

 

Sak 9: Valg

Valgkomiteens forslag følger vedlagt. (Tone, Petter og Eirik)
Eirik Bøkko leste opp valgkomiteens forslag til styret.

Ingen innvendinger på noen.

I tillegg til utdelt liste:
Varamedlem 1: Sigbjørn Tvedt
Varamedlem 2: Magne Lysåker

Foreslår at Åsmund Vindegg, Beathe Haugen og Anette Bergli har frie roller.
Kevin Eikrehagen ble valgt til leder, og Gunnar Veslegard ble valgt til nestleder uten innvendinger.

Det skal en ny person inn i valgkomiteen. Kjell Eikrehagen foreslår at det velges inn en ny, ung person (eller med god kjennskap blant de yngre). Dette ble også understreket av flere.

Eirik Bøkko fremsatte forslag om at Kjell Eikrehagen ble innvalgt i valgkomiteen. Kjell E. hadde ingen innvendinger og ble enstemmig stemt inn i valgkomiteen.

I forbindelse med valg av styret, ble det foreslått at det blir gjennomført en evaluering av den nye organisjasjons-strukturen. Dette er noe det nye styret må vurdere. Skøyter og Ski kan fungere som ”prosjekt” fremover for å se hvilken løsning som kunne fungert, og eventuell endring fremsettes årsmøtet til neste år. Det bør også arbeides med å bedre at styret samarbeider internt og at de som trenger hjelp får hjelp.

 

Sak 10: Innkomne saker

Ingen saker er kommet inn til styret

Gunnar Veslegard avsluttet møte med å dele ut blomster til de fremmøtte styrerepresentantene og takket for god innsats i året som har gått, samt æresmedlemmene for at de fortsatt stiller opp for idrettslaget.

 

_________________                   _________________

 

Lest 3535 ganger Sist redigert mandag, 11 november 2013 19:26
Kevin Eikrehagen

Overdommer Hurtigløp