Referater

 • Referat styremøte Hol IL 03.06.10 +

  Fremmøtte: Frafall: Jan I. valdersnes Tid: 2 timer fra møtestart. Read More
 • Referat Styremøte Hol IL 12.05.10 +

  Disse møtte: Gunnar Veslegard, Olav Strømsvåg, Beathe Haugen, Bodil Jensen og Kevin Eikrehagen Forfall: Jan Inge Valdersnes, Åsmund Vindegg, Anette Read More
 • Referat styremøte Hol IL 08.04.10 +

  Disse møtte: Gunnar Veslegard, Olav Strømsvåg, Anette Bergli, Åsmund Vindegg, Beathe Haugen, Jan Inge Valdersnes, Bodil Jensen, Mona S. Nilsen, Read More
 • Referat Styremøte Hol IL 16.03.10 +

  Fremmøtte: Gunnar Veslegard, Olav Strømsvåg, Anette Bergli, Åsmund Vindegg, Beathe Haugen, Bodil Jensen, Kevin Eikrehagen Frafall: Mona S. Nilsen, Jan Read More
 • Referat styremøte Hol IL 18.02.10 +

  Disse møtte:Gunnar Veslegard, Olav Strømsvåg, Turid Fagerli, Åsmund Vindegg, Magne Lysåker, Beathe Haugen Forfall:Anita Haugen, Jan Inge Valdersnes og Mona Read More
 • Referat styremøte Hol IL 28.01.10 +

  Disse møtte: Gunnar Veslegard, Olav Strømsvåg, Turid Fagerli, Åsmund Vindegg, Magne Lysåker, Mona Nilsen, Anita Haugen Forfall: Beathe Haugen, Jan Read More
 • Referat styremøte Hol IL 01.12.09 +

  Disse møtte:Gunnar Veslegard, Olav Strømsvåg, Turid Fagerli, Åsmund Vindegg, Magne Lysåker, Jan Inge Valdersnes, Beathe Haugen Forfall:Mona Nilsen, Anita Haugen Read More
 • Referat styremøte Hol IL 05.10.09 +

  Disse møtte:Gunnar Veslegard, Olav Strømsvåg, Turid Fagerli, Åsmund Vindegg, Magne Lysåker, Mona Nilsen, Beathe Haugen, Anita Haugen Forfall: Jan Inge Valdersnes Read More
 • Referat styremøte Hol IL 25.06.09 +

  Disse møtte:Gunnar Veslegard, Olav Strømsvåg, Turid Fagerli, Åsmund Vindegg Forfall:Magne Lysåker, Jan Inge Valdersnes, Mona Nilsen, Beathe Haugen, Anita Haugen Read More
 • Referat styremøte Hol IL 11.05.09 +

  Disse møtte:Gunnar Veslegard, Turid Fagerli, Åsmund Vindegg, Magne Lysåker, Beathe Haugen, Mona Nilsen, Jan Inge Valdersnes, Olav Strønsvåg 30/09  Referat Read More
 • 1
 • 2