Skip to Content

Årsmøte

Til medlemmene i Hol idrettslag

Styret innkaller til årsmøte i Hol idrettslag.

Årsmøtet avholdes 13.3.2024. Kl. 19-21 på klubbhuset til Hol idrettslag Holsfjordvegen 79

Saker som medlemmer ønsker behandle på årsmøtet, må sendes styret senest 20.02.24 til post@holil.no. Det ønskes at vedlagte mal brukes, se vedlegg.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.holil.no

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Hol idrettslag i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Hol idrettslag. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Hol idrettslag kontaktes på post@holil.no

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret  

Last ned skjema her!

Nyhetsarkiv